Nekončíme! Elated má nové majitele, ale nebojte se, vše zůstává při starém a momentálně doskladňujeme vaše oblíbené produkty.Zásady práce s vašimi údaji


Jsme společnost Internet Money s.r.o., IČ 21382085, se sídlem Radlická 255/24, Smíchov 150 00 Praha.


Provozujeme e-shop na webových stránkách www.elated.cz.


Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).


  1. Zpracování osobních údajů

a) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře


Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?


Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.


Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.


Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.


b) Zpracování osobních údajů v případě nákupu


Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o zboží nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abychom vám poskytli poptanou službu. 


Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám zboží a služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 


Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).


Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.


Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.


c) Newslettery (obchodní sdělení)


Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo pro rozesílku našich novinek.Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 


V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.


Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 


Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@elated.cz


  1. Uživatelský účet

Pokud jste si u nás zřídili uživatelský účet, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.


Pro zřízení účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.


V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách nebo oblíbených produktech na našem e-shopu a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy například doručovací adresu, údaje o aktuálním kreditu, historii objednávek, to vše pro usnadnění dalších nákupů.


Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 10 let od posledního nákupu. 


Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány.


  1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás.

Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:


  • společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna, PPL)
  • společnosti podílející se na expedici plateb (GoPay, Visa, Mastercard)
  • společnosti zajišťující provoz e-shopu (Libor Krátký)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Mailchimp.com)


Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.


  1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@elated.cz  


V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.


V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.


Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 


Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.