ZAVŘÍT

Právní doložka společnosti VJfitness s. r. o.

Pro společnost VJfitness s. r. o. je nejdůležitější náš konečný zákazník. Tedy řádně vyřídit objednávku, případně reklamaci.

Zároveň se snažíme maximálně chránit osobní údaje všech našich zákazníků. Spolupracujeme zásadně s renomovanými partnery a nepředáváme jim nikdy více informací, než je třeba.


Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost VJfitness s. r. o. využívá údaje od zákazníků, pouze a jenom pro svoje vlastní potřeby a neposkytuje je žádným třetím stranám.

Výjimku představují externí dopravci jako Česká Pošta, Zásilkovna a DPD atp. Těm dodáváme minimum informací, které jsou nutné k bezproblémovému doručení zboží. Tedy konkrétně: jméno, příjmení, adresu, email a telefon – nic víc.

Žádná z těchto externích firem nemá právo využívat osobní údaje jinak, než k čemu byly a jsou určené.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost VJfitness s. r. o. s jejich osobními údaji pouze a jenom v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.